Kompresör İstasyonu

Gaz alanları geliştirirken Ayrıca, kaynakların tüketim yerine sağlanmasının sağlanacağı bir teknik altyapı da tasarlanmaktadır. Bunun için, doğal gazın taşındığı gövde boru hatları döşenir. Doğal rezervuar basıncı ile bu harekete yardımcı olunur, ancak büyük mesafelerde ve boru hattındaki çeşitli hidrolik dirençlerin etkisi altında, optimum hareket hızını korumak imkansız hale gelir. Belirtilen parametrelerde suni nakliyat, omurga şebekelerinin sadece tüketicilere değil, aynı zamanda enerji hammaddelerinin hazırlanmasını da sağladığı kompresör istasyonuna izin verir. Büyüklükleri, çalışma prensipleri ve bakım gerekliliklerine göre farklı türdeki istasyonlar vardır.