Petrol Boru Hatları

Etüt, fizibilite, güzergah koridoru, Nihai güzergah raporu, Ortofoto ve vektör harita, Kamu Kurum ve kuruluşlardan görüşlerin / izinlerin alınması, As-Built, Özel Geçiş Projeleri, Yer üstü tesislerine ait plan ve profillerinin hazırlanması, Jeolojik, jeoteknik mühendislik çalışmaları, ÇED, Proje dizayn mühendislik hizmetleri, Alignment sheetlerin oluşturulması, Kamulaştırma hizmetleri, Taşınmaz değerleme, Aplikasyon işlemleri, Final güzergah koridoru / boru ekseni, Kalite kontrol, iş sağlığı ve güvenliği (İSG), Jeodezi, harita hizmetleri, Kamulaştırma hizmetleri, müştemilat tespiti, Boru et kalınlığı tespit ve kontrolü, Toprak özgül direnç raporu, Eksen ve güzergah koridoru aplikasyonu, Enerji Nakil Hatları,