RMS İstasyonu

Şehir dağıtım şebekesinde ihtiyaç duyulan gazın: şehrin girişinde sıvı ve katı partiküllerden temizlenmesi, ölçümlenmesi, istenilen basınç değerine ayarlanması ve kokulandırılması için kurulan sistemlerdir. Sürekli gaz arzının garanti edilmesi amacı ile bu istasyonlar yedekli olarak tasarlanırlar. Giriş basıncı 25 Bar’dan küçük olan istasyonlara B ve C tipi basınç düşürme ve ölçüm istasyonu denilmektedir. Endüstriyel tesislerde gaz teslim noktası çıkış basıncının, tesisatın tasarımı gereği farklı basınç değerlerine düşürülmesi gerektiği durumlarda bu istasyonlar tesis edilmelidir.