Tamamlanan Projeler

NATA VEGA AVM

-Doğalgaz ST ve PE altyapı boru hatları yapım işi ve RMS istasyonu kurulumu,
-Jeotermal boru hattı yapım işi